DOZNE I TIPLOVI

-DOZNA FI 60
-DOZNA FI 95X95
-TIPLOVI SA STAFOM T-6
-TIPLOVI SA ŠRAFOM T-8
-TIPLOVI SA ŠRAFOM T-10
-TIPLOVI SA ŠRAFOM T-12
DOZNA 95X95
RAZVODNA UZIDNA DOZNA
DIMENZIJE 95mm
DUBINA UKOPAVANJA 50mm
PAKOVANJE:50kom
DOZNA FI60
RAZVODNA UZIDNA DOZNA
DIMENZIJE FI60mm
DUBINA UKOPAVANJA 40mm
PAKOVANJE:100/200/400kom
TIPLI SA ŠRAFOM
TIPLI SA ŠRAFOM T-6
ŠIFRA: 041006
ŠRAF DIMENZIJE 3,5X30mm
TIPLI PVC ZA BETON/CIGLA
PAKOVANJE:100/200/500kom

TIPLI SA ŠRAFOM T-8
ŠIFRA: 041008
ŠRAF DIMENZIJE:4X40mm
TIPLI PVC ZA BETON/CIGLA
PAKOVANJE:100/200/500kom

TIPLI SA ŠRAFOM T-10
ŠIFRA: 041010
ŠRAF DIMENZIJE:5X50mm
TIPLI PVC ZA BETON/CIGLA
PAKOVANJE:200kom

TIPLI SA ŠRAFOM T-12
ŠIFRA: 041012
ŠRAF DIMENZIJE:6X60mm
TIPLI PVC ZA BETON/CIGLA
PAKOVANJE:100kom